Studio 
Architektura 1 je ateliér funkčního, humánního a etického stavění. Tvorba ateliéru čerpá z univerzálních a nadčasových základů architektury. Důraz je kladen na prostorovou logiku, strukturální řád a lidské měřítko. V návrzích staveb se zhodnocují poznatky moderní psychologie, vědeckého zkoumání vlivu prostoru na lidskou psychiku, estetiky a geometrie. Architektonický výraz je založen na originálních konstrukčních řešeních, které propojují tři základní elementy architektury – místo, stavbu a člověka – do jednoho harmonického celku. Projekční praxe  klade důraz na přírodní materiály, ekonomiku a rychlost výstavby, kvalitní detail a řemeslné zpracování. K dosažení udržitelnosti jsou preferována jednoduchá, rozumná a technologicky nenáročná řešení.

Naším posláním je vytvářet funkční, trvalé a krásné stavby, které budou v neohraničené  a významově neurčité realitě současného světa vytvářet příznivé podmínky pro bezpečný, zdravý a hodnotný život v souladu s místem, krajinou, přírodou a lidským společenstvím.