Praha 1, Maiselova ul. / realizace 2015 / autor: Jakub Tejkl, ing. arch. Miloš Munzar / grafické řešení ateliér COLMO

Latinské slovo in-formatio znamená utváření, ztvárnění. Původní význam slova „informace“ tedy předjímá určitý pohyb, proměnu nebo proces. Informační a rezervační centrum Židovského muzea v Praze je navrženo jako flexibilní prostor, v němž informace k návštěvníkovi proudí osobním kontaktem i prostřednictvím moderních informačních technologií.

Centrum má být branou mezi současností a minulostí pražského Židovského Města. Tato idea je symbolicky vyjádřena prostorovým objektem ve tvaru brány nebo portálu s interaktivní projekcí mapy, na níž si návštěvník může vyhledat jednotlivé expozice v prostoru Josefova stejně jako další památky, zajímavosti nebo historická fakta o minulosti této části Prahy.

Židovská kultura vždy kladla velký důraz na psaný text. Stěny informačního centra pokrývají desky které připomínají bílé stránky nebo rozvinuté svitky papíru. Na těchto „stránkách“ je možné libovolně měnit textové nebo obrazové informace. Volbou grafických prostředků se zároveň obměňuje vizuální podoba prostoru. Obrazovky integrované do stěn nabízejí ukázky ze sbírek a expozic muzea.