galerie Roberta Guttmana, ŽMP / projekt 2013 / autor: Jakub Tejkl

Výstava „A vypravuj synu svému“ ilustruje proměny Hagady – knihy, která vypráví příběh vysvobození židovského národa z egyptského otroctví. Hagadový příběh je čten o svátku Pesach během domácího jídelního obřadu zvaného seder, jehož sváteční večerní atmosféru expozice evokuje. Prostor je ponořen do přítmí, korpusy vitrín s knihami jsou navrženy jako stoly potažené rudým sametem.