galerie Roberta Guttmana, ŽMP / projekt 2011 / autor: Jakub Tejkl

Výstava „Barokní synagogy v českých zemích“ mapuje skupinu architektonických památek, které jsou vzácnými doklady historie a kultury tradičních židovských obcí. Těžištěm výstavy je rozsáhlý obrazový materiál doplněný exponáty. Architektonické řešení ponechává exponátům vlastní prostor a vizuálně je odděluje od panelů s texty. Lapidární architektonické formy hladkých bílých ploch, dávají vyniknout patině a stáří materiálu.