Jeruzalémská ul. / studie 2015 / autor: Jakub Tejkl

Spolu s obřadní funkcí je Jeruzálémská, nebo též Jubilejní synagoga využívána jako expoziční a koncertní prostor. Potenciál této krásné a reprezentativní stavby je v současnosti limitován nevyhovujícím sociálním a technickým zázemím. Problematické je rovněž umístění expozice v synagogálním trojlodí, které koliduje s duchovním a rituálním posláním sakrálního objektu.

V rámci architektonické studie bylo navrženo důstojné a reprezentativní zázemí pro účinkující i návštěvníky . Stávající synagogální trojlodí bylo rozšířeno o dvě postranní lodi namísto dvou nezastřešených úzkých dvorů, které jsou v současné době zcela bez praktického využití. Nové postranní lodi budou sloužit jako rozptylové plochy pro návštěvníky koncertů a zároveň jako autonomní expoziční prostor. Obě nové lodi budou propojené bývalou kotelnou v suterénu. Protože nové lodi zároveň navazují na stávající vstupní vestibul, vznikne tak zcela samostatný expoziční okruh okolo celého původního synagogálního trojlodí.

Architektonické pojetí nových lodí navazuje na principy maurského slohu původní stavby. Základní tvar maurského oblouku je prezentován v čisté, bezzdobné formě. Členění nových lodí na jednotlivá pole odpovídá rytmu členění trojlodí synagogy. Strop nových lodí je prolomen světlíky, které zaplavují prostor denním světlem, a prosvěcují vitrážová okna a dveře historické stavby. V závěrech nových lodí jsou umístěna vřetenová schodiště, která propojují nové lodi s ženskou galerií v patře původní stavby.